STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Toan đơn, áo phẫu thuật/ Bộ toan phẫu thuật đã tiệt trùng, dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Medipro (Malaysia) Sdn.Bhd. Sử dụng trong phẫu thuật ở phòng mổ Quy tắc 4, Phần II Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A