STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đúc bệnh phẩm (Máy vùi mô) TES 99 Medite GmbH, Germany Medite GmbH, Germany - Cố định mẫu bệnh phẩm trong các khuôn đúc. Quy tắc 5 TTBYT Loại A