STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cọng trữ phôi Theo phụ lục Theo phụ lục Embrio Medikal Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi Được sử dụng để lưu trữ phôi đông lạnh và tế bào trứng trong quá trình thủy tinh hóa. Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
2 Kim chuyển phôi Theo phụ lục Theo phụ lục Embrio Medikal Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi Dùng để chuyển phôi vào tử cung Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
3 Dụng cụ bơm tinh trùng Insemination catheter/EMINS01 Embrio Medikal Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi Embrio Medikal Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi Dùng bơm tinh trùng vào tử cung để thụ tinh nhân tạo Quy tắc 5, phần II TTBYT Loại B
4 Pipet ICSI Theo phụ lục Theo phụ lục Embrio Medikal Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi Sử dụng trong kỹ thuật ICSI, hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B