STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm Theo phụ lục Theo phụ lục Embrio Medikal Sanayi VE Ticaret Limited Sirketi Sử dụng để chứa tế bào trứng Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B