STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện châm HA-306/HA-306 HANIL - TM CO., LTD HANIL - TM CO., LTD Có tác dụng giảm đau, kích thích thần kinh cơ, điều hòa rối loạn trương lực cơ, các rối loạn chức năng tuần hoàn, chức năng nội tạng. Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT- TTBYT Loại B