STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị vệ sinh vô trùng DAC Universal Sirona Dental A/S Sirona Dental A/S Thiết bị DAC Universal được thiết kế để làm sạch, bôi trơn và khử trùng bằng tay các dụng cụ nha khoa. Quy tắc 15 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C