STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cá nhân URGO MIRACULOUS CareMax Co., Ltd. CareMax Co., Ltd. Băng cá nhân cắt sẵn giúp bảo vệ các vết thương bề mặt khỏi bị nhiễm trùng và thấm hút dịch tiết. Quy tắc 1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A