STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cá nhân dành cho trẻ em URGO PROTECTIVE PLASTERS/URGO PROTECTIVE PLASTERS PLASTOD SPA PLASTOD SPA Băng cá nhân chăm sóc vết thương bề mặt cho trẻ em. Ít kích ứng. Không thấm nước. Không dính vào vết thương, giảm đau. Quy tắc 1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A