STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình dẫn lưu màng phổi Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Được sử dụng để dẫn lưu lồng ngực kín và dẫn lưu tràn dịch màng phổi Quy tắc 7, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây hút đàm kín Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Dùng để loại bỏ dịch tiết từ khí quản của bệnh nhân. Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Được sử dụng cùng với đầu hút dịch ( tay cầm hút dịch) yankauer để hút dịch cơ thể Quy tắc 6, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 ĐẦU HÚT DỊCH YANKAUER Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD, Dùng để loại bỏ máu và dịch cơ thể trong phẫu thuật mở Quy tắc 6, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Túi cho ăn Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD, Dùng để chứa và bơm thức ăn vào cơ thể cho bệnh nhân Quy tắc 2, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Mask (mặt nạ) oxy Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Cung cấp oxy đầy đủ cho bệnh nhân Quy tắc 2, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bình dẫn lưu vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục SUZHOU YAXIN MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD, Hút dịch cơ thể từ các vị trí phẫu thuật để ngăn chặn chất lỏng tích tụ Quy tắc 7, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B