STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đa ký hô hấp SLEEP&GO A; SLEEP&GO B; SCREEN&GO/SLEEP&GO A; SLEEP&GO B; SCREEN&GO SIBEL, S.A.U SIBEL, S.A.U Dùng để đo chức năng hô hấp nhằm đánh giá khả năng hô hấp của phổi trong chẩn đoán, điều trị các bệnh về phổi. QT10, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B