STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán Hydrocolloid URGO Hydrocolloid Pad Dressing Laboratoires Urgo Laboratoires URGO HEALTHCARE Được chỉ định trong phòng ngừa và điều trị các vết phồng rộp. QT1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B