STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đa ký hô hấp Nox T3s Nox Medical ehf Nox Medical ehf Chẩn đoán rối loạn giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo đa ký giấc ngủ Nox A1s Nox Medical ehf Nox Medical ehf Chẩn đoán rối loạn giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C