STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MicroScan WalkAway-96 plus Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter, Inc. MicroScan WalkAway-96 plus được dùng để định danh và làm kháng sinh đồ các chủng vi sinh vật được phân lập từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng. Thiết bị dùng trong chẩn đoán in vitro, sử dụng bởi các nhân viên phòng xét nghiệm đã qua đào tạo. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 6 TTBYT Loại B