STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm đông máu CoaLyser Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H. (tên viết tắt DIALAB hoặc DIALAB GmbH) Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H. (tên viết tắt DIALAB hoặc DIALAB GmbH) CoaLyser là một thiết bị phân tích đông máu quang học hoàn toàn tự động (dùng cho các mẫu từ người) có khả năng tiến hành đồng thời các phản ứng đông máu, sinh màu và miễn dịch, theo trình tự ngẫu nhiên hoặc theo lô từ các ống mẫu sơ cấp và thứ cấp. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 3 TTBYT Loại C