STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu Single Blood Bag ; Double Blood Bag ; Triple Blood Bag ; Quadruple Blood Bag Suzhou Laishi Suzhou Laishi Sử dụng đựng máu Quy tắc 2 TTBYT Loại C
2 Ống dẫn lưu dịch Redon Drainage Tube Poly Medicure LTD Poly Medicure LTD Dùng để dẫn lưu dịch Quy tắc 6 TTBYT Loại B