STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút chặn kim luồn-Injection Stopper IT-52 Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Chặn kim luồn và để tiêm thuốc qua màng lọc không có chứa latex Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Dây lọc máu -Haemodialysis blood tube set TT-12A, TT-12B Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Dùng để kết nối khi chạy thận nhân tạo Quy tắc 2 TTBYT Loại C
3 Khóa ba ngã -Three way stop cok IT-30 Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Dùng để hổ trợ việc bơm thuốc theo đường tĩnh mạch Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Khóa ba ngã kèm dây nối -Extension line with three way stop cock IT-36A Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Dùng để hổ trợ việc bơm thuốc theo đường tĩnh mạch Quy tắc 2 TTBYT Loại B
5 Ống nối mặt nạ oxy- Connecting tube for Oxygen mask AS-13 Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Giúp hỗ trợ hiệu quả người bị nghẹt thở, hỗ trợ quá trình điều trị gây mê Quy tắc 9 TTBYT Loại C
6 Kim chạy thận-AV Fistula Needle TT-30AV Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Dùng để trong quá trình chạy thận Quy tắc 9 TTBYT Loại C
7 Mặt nạ oxy người lớn- Oxygen Mask -Adult AS-05A, AS-05B Angiplast Private Limited Angiplast Private Limited Giúp hỗ trợ hiệu quả người bị nghẹt thở, hỗ trợ quá trình điều trị gây mê Quy tắc 9 TTBYT Loại C