STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết AGM-4200/GlucoDr.One All Medicus Co., Ltd All Medicus Co., Ltd Sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường tự kiểm tra và từ đó kiểm soát lượng đường trong máu. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy thử đường huyết tự động GlucoDr.One AGM-4200/GlucoDr.One Blood Glucose Test Meter All Medicus Co., Ltd All Medicus Co., Ltd Kiểm tra và cải thiện việc kiểm soát đường huyết Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B