STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Oxy9Wave Bionet Co,.Ltd, Hàn Quốc Bionet Co,.Ltd, Hàn Quốc Dùng đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Quy tắc 10, Phần II, Phục lục 1, Thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại B