STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn kéo nắn cổ cột sống ( Giường kéo nắn cổ cột sống ) HT-101 Biotrack, HT-102 Biotrack HANIL-TM CO., LTD HANIL-TM CO., LTD Dùng kéo nắn cổ, cột sống Quy tắc 12, Phần II, Phục lục 1, Thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại A