STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập thăng bằng Theo phụ lục Theo phụ lục AC International S.r.l, Italy Tập thăng bằng sau chỉnh hình, điều trị thần kinh Quy tắc 12 TTBYT Loại A