STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bán thấm tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Laboratoires URGO HEALTHCARE Optiskin là băng gạc sử dụng để bảo vệ các vết thương bề mặt (vết thương đã khâu, vết đâm, vết cắt, vết trầy xước) và cố định dụng cụ y tế (que dò, ống dẫn, ống thông ngoại vi). QT1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A