STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu ENAT 606C, 606CS01R, 606CS01P, 606CS01L, 608C, 608CS01R, 608CS01M, 608CS01P, 6E021S Copan Italia S.P.A, Ý Copan Italia S.P.A, Ý Vận chuyển và bảo quản vật liệu di truyền acid nucleic Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A