STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ngõ ra khí Theo phụ lục Theo phụ lục MMA KOREA Sử dụng trong bệnh viện, dùng trong nha khoa QT 11 – phần II – thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B