STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (máy siêu âm trị liệu đa tần) Sonotronic US-2; Solatronic SLE; Solatronic SL-3; Multitronic MT-5; Multitronic MT-6; Multitronic MT-8 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết được sử dụng trị liệu các bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn thương xương khớp, viêm bao hoạt dịch, Các vết thương, loét...) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
2 Máy điện trị liệu đa năng kết hợp siêu âm trị liệu Multitronic MT-5; Solatronic SLE Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết được sử dụng trị liệu các bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn thương xương khớp, giảm đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần hoàn, kích thích thần kinh cơ... Quy tắc 9 TTBYT Loại B
3 Máy điện trị liệu điện di Multitronic MT-3; Interdynamic ID-4C; Multitronic MT-4E Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan (Tác dụng giảm đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần hoàn, kích thích thần kinh cơ..) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
4 Máy trị liệu từ trường (máy từ trường trị liệu) Magnetronic MF-2; Magnetronic MF-12; Magnetronic MF-24;Magnetronic MF-8; Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J (EIE)/ Ba Lan Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J (EIE)/ Ba Lan Chi tiết sử dụng để trị liệu các bệnh lý về Gãy xương, khớp giả, loãng xướng, bong gân, đau cấp tính, bệnh lý mạch máu, Kích thích tái tạo vi mạch, tái tạo tổ chức... Quy tắc 9 TTBYT Loại B
5 Máy điện trị liệu đa năng bằng điện cực (máy điện phân - điện xung) Multitronic MT-3 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J (EIE)/ Ba Lan Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J (EIE)/ Ba Lan (Tác dụng giảm đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần hoàn, kích thích thần kinh cơ..) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
6 Máy điện trị liệu đa năng bằng điện cực (máy điện xung - điện phân - kích thích nói và nuốt) Multitronic MT-4E;Multitronic MT-3; Multitronic MT-4; Multitronic MT-5; Multitronic MT-6; Multitronic MT-8; Solatronic SLE Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan (Tác dụng giảm đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần hoàn, kích thích thần kinh cơ..) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
7 Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser và siêu âm trị liệu Multitronic MT-6; Solatronic SLE Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết được sử dụng trị liệu các bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn thương xương khớp, viêm bao hoạt dịch, Các vết thương, loét, Viêm khớp và khớp, Sần vỏ cam, Các vấn đề của da, dòng điện khác nhau giảm sức cơ, bại, liệt, kích thích cơ trơn bị liệt,...) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
8 Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser, siêu âm trị liệu và từ trường trị liệu Multitronic MT-8 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết được sử dụng trị liệu các bệnh lý viêm cơ xương khớp, các vết thương, loét, đau gân, viêm bao hoạt dịch, Sần vỏ cam, Các vấn đề của da,giảm sức cơ, bại, liệt, kích thích cơ trơn bị liệt, giảm đau...) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
9 Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser trị liệu Multitronic MT-4 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Tác dụng giảm đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần hoàn, kích thích thần kinh cơ, các bệnh lý về viêm, đau gân, Viêm bao hoạt dịch, Viêm khớp và khớp, Sần vỏ cam, Các vấn đề của da... Quy tắc 9 TTBYT Loại B
10 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu Solatronic SL-3 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết được sử dụng trị liệu các bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn thương xương khớp, viêm bao hoạt dịch, Các vết thương, loét, các bệnh lý về viêm, đau gân, Viêm bao hoạt dịch, Viêm khớp và khớp, Sần vỏ cam, Các vấn đề của da...) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
11 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser và điện trị liệu đa năng (máy siêu âm hoặc máy điện xung, điện phân 2 kênh hoặc máy laser) Solatronic SLE; Multitronic MT-6/Solatronic SLE; Multitronic MT-6 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết được sử dụng trị liệu các bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn thương xương khớp, viêm bao hoạt dịch, Các vết thương, loét, các bệnh lý về viêm, đau gân, Viêm bao hoạt dịch, Viêm khớp và khớp, Sần vỏ cam, Các vấn đề của da, để phục hồi chức năng sau chấn thương, viêm cơ, tác dụng của các dòng điện khác nhau giảm sức cơ, bại, liệt, kích thích cơ trơn bị liệt, giảm đau...) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
12 Máy laser trị liệu Lasertronic LT-3; Multitronic MT4-E; Solatronic SLE; Multitronic MT-6;Solatronic SL-3/Lasertronic LT-3; Multitronic MT4-E; Solatronic SLE; Multitronic MT-6;Solatronic SL-3 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết sử dụng để trị liệu các bệnh lý về viêm, đau gân, Viêm bao hoạt dịch, Viêm khớp và khớp, Sần vỏ cam, Các vấn đề của da, bệnh lý mạch máu, Kích thích tái tạo vi mạch, tái tạo tổ chức...) Quy tắc 9 TTBYT Loại B
13 Máy trị liệu từ trường (Máy từ trường toàn thân) Magnetronic MF-12; Magnetronic MF-24/Magnetronic MF-8; Magnetronic MF-12; Magnetronic MF-24; Magnetronic MF-2 Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE) Elektronika i Elektromedycyna M.Lewandowski Sp.J.. (EIE)/ Ba Lan Chi tiết sử dụng để trị liệu các bệnh lý về Gãy xương, khớp giả, loãng xướng, bong gân, đau cấp tính, bệnh lý mạch máu, Kích thích tái tạo vi mạch, tái tạo tổ chức... Quy tắc 9 TTBYT Loại B