STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lọc tinh trùng V-GRD00_100G; V-GRD43_100G; V-GRD83_100G; V-GRD00_100P; V-GRD43_100P; V-GRD83_100P; V-GRD43_12G; V-GRD83_12G; V-GRDK4_12; VITROMED GmbH VITROMED GmbH Dùng để lọc tinh trùng để thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B