STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Ống hút được dùng cho mọi loại phẫu thuật: tiểu phẫu, trung phẫu, đại phẫu. Ống hút cũng có thể được sử dụng cho phẫu thuật tổng quát ở tất cả các chuyên khoa. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B