STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng khô Theo phụ lục Theo phụ lục Gemmy Industrial Corp Dùng để tiệt trùng dụng cụ, trang thiết bị y tế Dùng để tiệt trùng dụng cụ, trang thiết bị y tế TTBYT Loại C