STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện xung giác hút (Máy điện xung trị liệu) BM-420 HANIL-TM CO.,LTD HANIL-TM CO.,LTD Dùng để điều trị giảm đau, vật lý trị liệu Quy tắc 6/Phần III thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B