STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh phát hiện nhiễm virus cúm và virus hợp bào hô hấp (RVS) Theo phụ lục Theo phụ lục Denka Company Limited Để phát hiện vi rút cúm A, cúm B, vi rút hợp bào hô hấp (RVS) trong mẫu ngoáy mũi họng hoặc dịch hút mũi của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B