STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng trong can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Medinol LTd, Israel Cải thiện đường kính lòng mạch vành ở bệnh nhân mắc bệnh tim gây ra bởi các tổn thương mới (de novo) có chiều dài ≤42 mm của động mạch vành nguyên thủy đường kính từ 2.25 mm đến 4.25 mm Quy tắc 8, mục B, phần II, mục 1, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại D