STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-GT gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT)/11520 BioSystems S.A., Spain BioSystems S.A., Spain gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) được dùng cho xét nghiệm định lượng gamma-GT trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B