STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim FX-8322 Theo phụ lục Fukuda Denshi Co., Ltd. Dùng để đo tín hiệu điện tim, những thay đổi nhỏ của dòng điện trong tim. QT10/ Phần II- Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C