STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế đo Trán & Tai Infrared Thermometer/ FC-IR100 Shenzhen Finicare Co., Ltd., China Shenzhen Finicare Co., Ltd., China Nhiệt kế đo tai & trán được dùng cho mục đích đo nhiệt độ cơ thể con người. Quy tắc 10, mục 2c TTBYT Loại B