STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) HemosIL VWF:Rco/0020300900 Biokit, S.A. Instrumentation Laboratory Company HemosIL VWF:RCo được dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động, sử dụng hạt latex nhằm định lượng hoạt tính đồng yếu tố ristocetin của yếu tố von Willebrand trong mẫu huyết tương người (chống đông bằng citrat), thực hiện trên các máy xét nghiệm đông máu dòng ACL TOP. Xét nghiệm HemosIL VWF:RCo được chỉ định sử dụng cho những bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh von Willebrand dựa trên các dấu hiệu lâm sàng. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B