STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điều trị bằng điện từ trường MAGCELL® ARTHRO, MAGCELL® MICROCIRC PHYSIOMED Elektromedizin, Germany PHYSIOMED Elektromedizin, Germany Sử dụng điều trị cho bệnh nhân viêm khớp, tiểu đường Quy tắc 9 TTBYT Loại B