STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi quang học cho phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục AMNOTEC International Medical GmbH Sử dụng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 10, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B