STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Saeyang Microtech Co., Ltd Dùng để mài cùi và sửa soạn xoang trám Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B