STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NOVA 1947 ENEMA 18%/8% NOVA 1947 ENEMA 18%/8%/NOVA 1947 ENEMA 18%/8% AEFFE FARMACEUTICI S.r.l Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A Sử dụng ngắn hạn cho các trường hợp bị táo bón Quy tắc 5 , phần II TTBYT Loại A