STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường làm chậm tinh trùng trước ICSI SPERMCATCH/ SC-100 Nidacon International AB Nidacon International AB Làm chậm sự di động của tinh trùng người, để thực hiện thao tác bất động tinh trùng khi thực hiện kỹ thuật ICSI. QT3/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dầu parafin nhẹ NIDOIL/NO-100; NO-400K Nidacon International AB Nidacon International AB Được sử dụng làm lớp dầu phủ để nuôi cấy trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. QT3/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Dung dịch nhuộm để đánh giá sức sống của tinh trùng SPERM VITALSTAIN/ SVS-010 Nidacon International AB Nidacon International AB Phương pháp nhuộm nhanh để đánh giá sức sống của tinh trùng trong hỗ trợ sinh sản QT3/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C