STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NẸP CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDLIFE Nẹp chấn thương chỉnh hình được ứng dụng trong hỗ trợ tải lực tác động, cố định vị trí và chỉnh hình hồi phục chức năng các chi, các phần, bộ phân cơ thể bệnh nhân - bị tổn thương và cần điều trị phục hồi liên quan, trong quá trình điều trị theo phác đồ điều trị của các Bác sĩ. Quy tắc 4, Phần IIA, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A