STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NITHYA BODY; NITHYA FACE(Bột Collagen) Theo phụ lục Theo phụ lục EURORESEARCH S.R.L Tái tạo sinh lý da và hạ bì; Tái tạo da sau chấn thương hoặc các tổn thương sau chấn thương Quy tắc 14, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D