STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị Y tế chẩn đoán nhanh phát hiện ký sinh trùng sốt rét P.f/P.v trong máu toàn phần/ huyết tương/ huyết thanh Khay thử/TMAL00AM Công Ty CP SXKD Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ Công Ty CP SXKD Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ Phát hiện sự có mặt của ký sinh trùng sốt rét P.f/P.v trong máu toàn phần/huyết tương/huyết thanh của người, nhằm mục đích chẩn đoán bệnh sốt rét Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B