STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Dụng cụ xâm nhập thành bụng VersaOne™ được chỉ định sử dụng rộng rãi trong các thủ thuật nội soi phụ khoa, tổng quát, lồng ngực và tiết niệu nhằm tạo ra và duy trì một cổng tiếp cận. Quy tắc 7 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B