STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que/Khay/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Khay/Bút thử thai nhanh) Theo phụ lục Theo phụ lục Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd Xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu, giúp phát hiện sớm thai kỳ Quy tắc 4, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B