STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính thuốc Theo phụ lục Theo phụ lục See World Optical Co., Ltd Dùng làm kính thuốc trong nhãn khoa QT4- Phần II- TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A