STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ đặt nội khí quản 20-0010-00; 20-0015-00; 20-0050-00 Electro Bismed Instruments Electro Bismed Instruments Sử dụng để duy trì sự thông thoáng của đường thở, thủ thuật đưa một ống thông vào khí quản của bệnh nhân để đảm bảo thông khí và hút đờm dãi ứ đọng trong đường hô hấp Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tay cầm kết nối lưỡi đặt nội khí quản 20-0010-05; 20-0015-05; 20-0050-05 Electro Bismed Instruments Electro Bismed Instruments Dụng cụ kết nối với lưỡi đặt nội khí quản Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Lưỡi đặt nội khí quản (Size: S/M/L/XL) 20-0010-01/02/03/04; 20-0015-01/02/03/04; 20-0050-01/02/03/04 Electro Bismed Instruments Electro Bismed Instruments Dụng cụ hỗ trợ khai mở và đặt nội khí quản Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A