STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Hút dịch phẫu thuật dùng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tay cầm ống hút Coupland 16.5cm AO 465/01 Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Hút dịch phẫu thuật dùng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Đầu ống hút phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Hút dịch phẫu thuật dùng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Kim đãn đường Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Thăm dò phẫu thuật dùng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
5 Xi lanh Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Bơm hút chất dịch dùng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
6 Đầu kết nối cannula phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Kết nối dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A