STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện não vi tính (kèm phụ kiện) Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Europe GmbH, Germany Dùng đo điện não Quy tắc 10 TTBYT Loại B