STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm cho kẹp cầm máu EN-COA2030M; EN-COA2070M; EN-COA2730M; EN-COA2770M; EN-COA2709M; EN-COA2030ML; EN-COA2070ML; EN-COA2730ML; EN-COA2770ML; EN-COA2709ML; EN-COA2030L; EN-COA2070L; EN-COA2730L; EN-COA2770L; EN-COA2709L; EN-COA2030XL; EN-COA2070XL; EN-COA2730XL; EN-COA2770XL; EN-COA2709XL; ENDOVISION Co., Ltd ENDOVISION Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật, sử dụng nhiều lần Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A