STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ chân răng nhân tạo, trụ dẫn chân răng nhân tạo, mũi khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Yesbiotech Ltd. Sử dụng trong phẫu thuật Implant thay thế chân răng nhân tạo Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C